professionals

Our professionals

 • Chairman Managing Partner

  Tetsuya MORI

 • President Managing Partner

  Hidetetsu TANAKA

 • Yoshiaki NAITO

 • Hajime HIROSE

 • Yuki YAMADA

 • Toru Kobayashi

 • Toru MIYASAKA

 • Atsushi Yoshida

 • Koji MAMETSUKA

 • Akira OBAYASHI

 • Ken TAGUCHI

 • Kenji SAITO

 • Hideaki SHIOTANI

 • Fumihiko NAKAHARA

 • Tatsuki SAKATA

 • Tomoko SHIBUYA

 • Michiaki Ohara

Return to Page Top